herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr CXL.270.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobra sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Kinga Kowalewska 2018-04-24 09:58:41
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:08:42
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:08:34
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:08:24
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:08:14
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:08:06
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:07:58
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:07:45
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:07:32
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:06:35
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:06:02
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:05:54
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:05:46
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:05:38
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:05:29
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:05:15
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2 Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:04:55
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2 Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:04:15
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2 Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:02:34
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:02:03
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:01:33
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:00:35
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-04-23 15:00:19
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:57:50
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:57:38
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:57:29
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:57:19
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:57:12
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:57:04
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:56:44
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:56:35
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:56:20
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:55:20
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:54:40
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:54:34
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:54:28
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:54:20
- dokument usunięty Łukasz Dziuban 2018-04-23 14:54:12
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra Łukasz Dziuban 2018-04-23 10:41:55
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-04-20 12:31:20